Onze verantwoordelijkheid op de werkplek

Leren en ontwikkelen

We hechten veel belang aan het creëren van uitdagende carrière- en persoonlijke ontwikkelingsopportuniteiten voor onze medewerkers. Trainingsprogramma’s omvatten niet alleen technische en job-specifieke trainingen, maar ook leiderschapsmodules die onze medewerkers helpen om zichzelf te ontwikkelen en samen te werken in een globale werkomgeving. 

Om topprestaties en de voortdurende ontwikkeling van al onze medewerkers te stimuleren, worden de doelstellingen van de groep omgezet in team- en persoonlijke doelstellingen. Bekaerts performantieopvolgingssysteem laat toe dat de teams en individuen geëvalueerd worden in relatie tot deze doelstellingen en hun manier van werken. In 2016 hebben we het performantieopvolgingsproces verder bijgeschaafd. Door middel van  persoonlijke beoordelingsgesprekken streven we naar transparantie, feedforward en leiderschapsgedrag.

Personeelsgerelateerde data

  • Een gemiddelde van 37 uren opleiding per medewerker in 2016. (1)
  • Percentage medewerkers met een performantieopvolging: (2)

(1) BBRG niet inbegrepen 
(2) Ex-Bekaert vestigingen van BBRG inbegrepen. Ex-Bridon vestigingen zullen soortgelijke gegevens rapporteren vanaf 2017.

BeCare: een veilig Bekaert voor iedereen

In 2016 startte Bekaert de implementatie van een nieuw wereldwijd uitmuntenheidsprogramma voor veiligheid, BeCare. We willen een risicovrije werkomgeving creëren die niemand schade berokkent. Dit geldt voor al onze medewerkers en voor iedereen die in onze vestigingen werkt of ze bezoekt. Het BeCare programma, dat afgestemd is met het manufacturing excellence programma, is ontwikkeld als een soort roadmap om onze veiligheidsdoelstellingen te realiseren. Deze roadmap helpt ons om de veiligheidspraktijken te definiëren en te implementeren waar  alle medewerkers, aannemers en bezoekers in al onze Bekaert locaties wereldwijd baat zullen bij hebben.  

Het programma slaat op verschillende dimensies zoals op veiligheidspraktijken en hulpmiddelen die blootstelling aan risico’s verminderen en op veilig gedrag. 

In de loop van 2016 werd het BeCare programma uitgerold  in twee pilootfabrieken. Het zal verder geïmplementeerd worden in alle regio’s gedurende dit jaar en de komende jaren. Om het uitrollen van het programma te versnellen en te vergemakkelijken, is er een BeCare Academie opgericht die als centrum van uitmuntendheid zal dienst doen.

Een gezonde werkomgeving

Omdat we een gezonde werkomgeving belangrijk vinden, bleven we in 2016 investeren in de automatisatie van verhandelingsapparatuur en andere vormen van ergonomie op de werkplek. In onze fabrieken in de VS, Slovakije en China lopen momenteel pilootprojecten voor de verhandeling van bobijnen.  

Bekaert besteedt ook speciale aandacht aan het omgaan met en opslaan van chemicaliën. Een centrale databank houdt alle chemicaliën bij die in onze fabrieken gebruikt worden en voorziet in strenge gezondheids- en veiligheidsnormen voor alle werknemers

Internationale Gezondheids- en Veiligheidsweek

Bekaert organiseert traditioneel elk jaar wereldwijd een Gezondheids- en Veiligheidsevenement. Het centrale thema van afgelopen jaar was “Een veilig Bekaert voor iedereen”. Wereldwijd werden de Bekaert fabrieken aangemoedigd om goede praktijken te delen en te leren van elkaar. Enkele gestandaardiseerde veiligheidshulpmiddelen en -technieken werden in alle fabrieken geïmplementeerd en er vonden veiligheidscontroles en Gemba walks (observatie en feedback rondes) plaats in alle locaties. Bovendien werden alle medewerkers uitgenodigd om de videoboodschap van de CEO te bekijken en te bespreken.

Veiligheidscijfers

Bekaert heeft een OHSAS 18001 certificaat op groepsniveau. In 2016 waren 66% van alle Bekaert medewerkers gecoverd door deze standaard. Van de gemiddelde 37 uren training per medewerker in 2016, waren 7 uren gerelateerd aan veiligheid. 


(1) BBRG inbegrepen (Ex-Bekaert vestigingen voor heel het jaar 2016 , ex- Bridon vestigingen vanaf het derde kwartaal 2016).


Frequentiegraad = aantal ongevallen met werkvelet (LTA) per miljoen gewerkte uren.
(1) BBRG inbegrepen (Ex-Bekaert vestigingen voor heel het jaar 2016 , ex- Bridon vestigingen vanaf het derde kwartaal2016).


Ernstgraad = aantal dagen werkverlet als gevolg van arbeidsongevallen, per duizend gewerkte uren. 
(1) BBRG inbegrepen (Ex-Bekaert vestigingen voor heel het jaar 2016 , ex- Bridon vestigingen vanaf het derde kwartaal 2016).

In 2016 stegen zowel de frequentiegraad als de ernstgraad in vergelijking met 2015. De slechtere globale resultaten zijn het gevolg van hogere frequentiegraden in bepaalde fabrieken. Het BeCare implementatieplan houdt rekening met de voorgeschiedenis op vlak van incidenten van de locaties zodat de passende maatregelen getroffen kunnen worden om de veiligheidsprestaties globaal te verbeteren. 

Veiligheidskampioenen in geconsolideerde vestigingen
In 2016 hadden 2 fabrieken al meer dan 6 jaar geen veiligheidsincidenten. 3 andere waren meer dan 3 jaar geen veiligheidsincidenten en 6 fabrieken waren 1 jaar ongevalsvrij.