Onze verantwoordelijkheid tegenover de maatschappij

Bij sponsoring- en andere gemeenschapsactiviteiten leggen we de nadruk op educatieve projecten. Daarenboven steunen we plaatselijke initiatieven en projecten voor sociale, culturele en economische ontwikkeling.

Steun aan educatieve en opleidingsinitiatieven

Wij geloven dat onderwijs en opleiding de sleutel vormen voor een duurzame toekomst. Daarom steunen wij wereldwijd initiatieven die de gemeenschappen waarin we actief zijn, helpen door middel van onderwijs en opleiding.  

Onze joint ventures in Brazilië steunen traditioneel educatieve projecten. In 2016 werd een educatief project opgezet om interesse voor wetenschappen en bewustwording voor het milieu te stimuleren bij studenten. Een wetenschapsbeurs waar kinderen 50 experimenten in natuurkunde, wiskunde en biologie kunnen uitvoeren en een milieu prijs die ecologische bewustwording sitmuleert, maken deel uit van het project.

Sinds de vewoestende aardbeving in de Manabí regio in Ecuador in april 2016 steunt de IdealAlambrec-Bekaert fabriek (Ecuador) het onderwijsprogramma van 50 technische hogeschoolstudenten. In de eerste fase gaven onze technici 50 uren training aan 2 lokale professoren, met focus op aardbevingsbestendige bouwmethoden in risicogebieden. In een tweede fase, gaven de professoren hun kennis met de hulp van onze technici door aan 50 studenten. In totaal werden er 1 200 uren training uren gegeven. 

Bekaert steunt nog steeds de National 4-H council en werd een zilveren sponser. 4-H is de grootste jeugdontwikkelings- en empowerment organisatie in de VS en bereikt meer dan 7 miljoen 4-H jongeren in verstedelijkte gebieden, voorstedelijke schoolbuurten en landbouwgemeenschappen. In april 2016 lanceerde 4-H zijn Grow True Leaders campagne om de jeugd te empoweren om hun stem te laten horen en aan te tonen hoe ze een verschil maken in hun gemeenschap.
Bekaert bleef sterke relaties opbouwen met verschillende scholen in China. Voor Weihai Xiyuan Zhongxin Kindergarten heeft Bekaert een speelruimte ontworpen om de kennis van wetenschappen te stimuleren bij de kinderen en om hun logisch denken te ontwikkelen. Bekaert steunde opnieuw de Shanghai Pudong Lianying Primary School. Het Lianying School Library Enrichment Project werd opgestart door vrijwilligers van Bekaert Management Co. Ltd in Shanghai in 2013. Bekaert bleef het project steunen onder de vorm van vrijwilligerswerk en het doneren van boeken. Bekaert neemt ook deel aan gezamelijke evenementen met de school rond veiligheid en het aanleren van de Engelse taal.

Steun aan sociale en maatschappelijke initiatieven

We steunen maatschappelijke initiatieven voor de verbetering van sociale omstandigheden in die landen waar we actief zijn. 

Toen de Manabí regio in Ecuador getroffen werd door een verwoestende aardbeving in april 2016, werd de IdealAlambrec-Bekaert fabriek gecontracteerd door de overheid als primaire bedrijfspartner in een groot wederopbouwprogramma voor de woningen. De zakelijke opportuniteiten waren niet de enige focus van onze lokale teams. Bekaert Latijns-Amerika en de IdealAlambrec-Bekaert vestiging hebben samen ook 10 huizen geschonken aan getroffen families. De huizen voldoen aan de Ecuadoriaanse regelgeving met betrekking tot aardbevingsbestendigheid van gebouwen. Gedurende het bouwproces was er ook technisch toezicht om ervoor te zorgen dat aan alle voorwaarden werd voldaan. Vertegenwoordigers van de Ecuadoriaanse overheid hielpen ervoor zorgen dat de huizen werden toegekend aan die families de hulp het best konden gebruiken. 

Medewerkers van onze IdealAlambrec-Bekaert fabriek verzamelden ook vrijwillig hulpgoederen en doneerden een totale som van USD 30 000.  

In Colombia werkte Bekaert samen met Œuvre Belgo-Colombienne pour l'Enfance (OB-CE), een Belgische organisatie die kinderen in risicogebieden in Colombia steunt. In 2016 doneerde en installeerde Proalco-Bekaert de volledige omheining voor Los Llanerito Kindergarten, gevestigd in Villavicencio. 

In het Thiruvallur district in India hebben we ons jaarlijkse gezondheidskamp initiatief voortgezet. Het werd gelanceerd in 2012 om aan zorgbehoeften van de lokale bevolking te voldoen.