Bridon-Bekaert Ropes Group

Gezamenlijke omzet: € 319 miljoen
Investeringen in materiële vaste activa: € 14 miljoen
Totale activa: € 613 miljoen
Medewerkers: 2 514

Economische omgeving in 2016

De meeste kabelmarkten krompen verder in 2016. Dit gold voor de olie-en gassector en voor de mijnbouw, hoewel deze laatste bij jaareinde tekenen van een aantrekkende vraag vertoonde, ondersteund door toegenomen grondstofprijzen.

Andere markten relevant voor de kabelactiviteiten zijn – onder andere – machinebouw (kranen en hijsapparatuur), bosbouw en visvangst alsook de bouw.

Activiteitenverslag

Bekaert behaalde 34% omzetgroei in het kabel- en advanced cord segment als gevolg van de integratie van de Bridon-activiteiten in de Bridon-Bekaert Ropes Group. Zwakke marktomstandigheden in de olie- en gassector beïnvloedden de verkoopvolumes en de algemene capaciteitsbezetting in de meeste kabelfabrieken. De kabelvolumes kenden een lichte stijging in het vierde trimester en de advanced cords business presteerde goed doorheen het jaar.

Het BBRG management implementeert maatregelen om haar marktpositie te versterken en de voordelen van de schaalvergroting geleidelijk aan te benutten door verbeteringen aan de productie-footprint en de globale business portefeuille. Dit houdt de sluiting in van Bridon-Bekaert ScanRope AS in Tønsberg (Noorwegen) en de herschikkingsmaatregelen van de Belton fabriek in Texas (VS).

Bridon-Bekaert Ropes Group gaat van start

Bekaert en Ontario Teachers’ Pension Plan, de vorige eigenaar van Bridon, hebben de definitieve fusie van hun wereldwijde kabel en advanced cords businesses succesvol afgesloten op 28 juni 2016 en een nieuwe joint venture opgericht waarin Bekaert 67 % van de aandelen bezit en Ontario’s Teachers’ 33 %. Bridon-Bekaert Ropes Group brengt de staalkabel- en advanced cords capaciteiten van nagenoeg 2 500 medewerkers, 18 productievestigingen in 10 landen, marktgedreven R&D, en een wereldwijd verkoop- en distributienetwerk samen. De fusie laat toe om de schaalgrootte en complementaire sterkten van Bekaert en Bridon te benutten en zal waardecreatie nastreven voor klanten en voor de nieuwe groep. 
Niettegenstaande de aanhoudende moeilijke marktomstandigheden voor de kabelactiviteiten, hebben de Raad van Bestuur en het managementteam van BBRG het volle vertrouwen in het toekomstpotentieel van de business. BBRG onderneemt maatregelen om haar competenties en schaal te benutten, de rentabiliteit te verbeteren en klanten wereldwijd te bedienen met een ongeëvenaarde kwaliteit en dienstverlening.

Het globale transformatieplan bij BBRG
Het succes van het Bekaert Manufacturing System (BMS) is niet onopgemerkt voorbijgegaan aan de kabel business. BBRG zal dan ook begin 2017 het startschot geven voor BBMS (Bridon-Bekaert Manufacturing System) om gelijkaardige voordelen te creëren in hun vestigingen.

Globale transformatie bij BBRG

Het succes van het Bekaert Manufacturing System (BMS) is niet onopgemerkt voorbijgegaan aan de kabel business. BBRG zal dan ook begin 2017 het startschot geven voor BBMS (Bridon-Bekaert Manufacturing System) om gelijkaardige voordelen te creëren in hun vestigingen.