EMEA

Gezamenlijke omzet: € 1 148 miljoen
Investeringen in materiële vaste activa: € 52 miljoen
Totale activa: € 881 miljoen
Medewerkers: 7 297

Economische omgeving in 2016

Europa kende in 2016 stabiele economische resultaten. Hoewel de totale groei van het Bruto Binnenlands Product (BBP) ongeveer hetzelfde was als in 2015 – net onder 2% – waren de toegenomen economische, financiële en politieke onzekerheden merkbaar aan de aanzienlijke verschillen tussen landen.

Meerdere landen zagen in 2016 de groei van het BBP stabiliseren of vertragen ten opzichte van een reeds zwakke ratio in 2015. Hoewel de impact van de terreuraanslagen, de vluchtelingenstromen of de politieke instabiliteit niet is bewezen, hebben deze ontwikkelingen gezorgd voor een toegenomen onzekerheid, die de groei in Turkije, Italië, Griekenland, Frankrijk en andere landen in de regio heeft aangetast.

De Oost-Europese landen behaalden in het algemeen degelijke groeipercentages. Roemenië en Slovakije vertoonden bijvoorbeeld een BBP-groei van respectievelijk 5% en 3,5%. In Rusland hield de recessie aan in 2016, hoewel de BBP-daling wel vertraagde tot minder dan -1%.

Te midden van de verschillende politieke en economische bewegingen kenden de Europese automobiel- en bouwsectoren – die cruciaal zijn voor de Europese welvaart en uitermate relevant voor Bekaerts activiteiten – in 2016 aanhoudend een sterke vraag. Energiegerelateerde markten werden echter ernstig getroffen door de terugval van de olie- en gassector.

Bekaert is aanwezig in zowel de West-Europese markten als in Centraal- en Oost-Europa. In Europa bieden we een hoogwaardige portefeuille van geavanceerde staaldraadproducten aan voor sectoren die op zoek zijn naar innovatieve producten en oplossingen van hoge kwaliteit.

Activiteitenverslag

De Europese marktvraag bleef degelijk gedurende het hele jaar 2016. Dat gold vooral voor de automobiel- en bouwsectoren, terwijl de vraag naar profieldraden afnam als gevolg van de vertragingen en annuleringen van investeringen in de olie- en gassector.

Bekaerts activiteiten in EMEA leverden excellente resultaten op met recordniveaus voor EBIT, EBITDA en ROCE. De door recente overnames, desinvesteringen en de verkoop van verlieslatende activiteiten versterkte businessportefeuille en de toegenomen impact van uit verschillende transformatieprogramma’s stuwden de stevige winstbasis met dubbele cijfers naar een recordniveau: de onderliggende EBIT-marge voor het boekjaar bedroeg 12,2% of € 141 miljoen in absolute cijfers, een stijging van 10% tegenover 2015.

De investeringsuitgaven (PP&E) bedroegen € 52 miljoen en betroffen capaciteitsuitbreidingen en moderniseringen, voornamelijk in Slovakije, Roemenië en België.

Onze business transformeren

De wereldwijde transformatieprogramma’s die de visie en de strategieën van Bekaert ondersteunen, vergroten hun implementatieschaal en snelheid. Ook in Europa:
  • Bekaerts wereldwijd ‘manufacturing excellence’-programma richt zich op het versterken van onze concurrentiekracht door het optimaliseren van veiligheid, kwaliteit, leverbetrouwbaarheid en productiviteit. In Europa werd het programma geïmplementeerd in Zwevegem (België), Hlohovec (Slovakije), Petrovice en Bohumín (Tsjechië), Izmit en Kartepe (Turkije) en Ubisa (Spanje). Het zal verder uitgerold worden in de regio gedurende 2017 en in de daaropvolgende jaren.
  • Het recent opgestarte ‘customer excellence’-programma streeft groei en rendement na en wordt per business eenheid in alle regio’s uitgerold.
  • We hebben een ‘supply chain excellence’-programma gelanceerd dat gericht is op sales & operations planning, voorraadbeheer, productieplanning en master data- structuur en -inhoud.
  • BeCare, Bekaerts nieuwe, wereldwijde uitmuntendheidsprogramma voor veiligheid, werd afgetrapt met bewustmakingssessies en opleidingen voor verbeterde veiligheid en een echt veilige bedrijfscultuur.

Warm welkom aan onze klanten

  • Bekaert organiseerde een Europese Week van de Klant met een gevarieerd programma aan informatiesessies, workshops en klantenbezoeken in alle Europese fabrieken en kantoren. Het doel was om een beter begrip op te bouwen van wie onze klanten zijn en wat iedereen kan bijdragen om hen beter van dienst te zijn
  • In april 2016 verwelkomde Bekaert klanten op Wire Düsseldorf, de grootste beurs voor staaldraadproducenten, machinebouwers en klanten in Europa.

Voorbije en toekomstige successen vieren

  • Bekaert vierde 15 jaar productie-aanwezigheid in Slovakije. Er namen bijna 4 000 personen deel aan de viering die plaatsvond in de Trnava City Arena. Bekaert is een belangrijke werkgever in Slovakije en wilde de verjaardag vieren samen met alle medewerkers en hun gezin.
  • Bekaert Combustion Technologies in het Nederlandse Assen en Bekaert Advanced Cords Aalter – nu onderdeel van Bridon-Bekaert Ropes Group – vierden in 2016 beiden hun 50e verjaardag.

Capital market evenement 2016

In juni 2016 ontvingen Matthew Taylor (CEO), een aantal leden van het Bekaert Group Executive en van het regionaal EMEA-management, en het Bekaert Investor Relations-team de financieel analisten die Bekaert evalueren op een capital market evenement in Roemenië.

Het programma omvatte een volledige business update, informatie over het Bekaert ‘manufacturing excellence’-programma, een statusupdate van de oprichting van de Bridon-Bekaert Ropes Group en een presentatie over de ontwikkelingen op de bandenmarkt door een gastspreker van Continental AG. De tweede dag van het evenement reisden alle deelnemers af naar Slatina om de staalkoordfabriek van Bekaert en de naburige bandenfabriek van Pirelli te bezoeken.

Het doel van een kapitaalmarktevenement is om analisten te helpen om de strategie, markten en resultaten van Bekaert beter te begrijpen zodat ze een diepgaander beeld verkrijgen van de businessdynamiek wat hen kan ondersteunen bij hun analyse en advies.

Eerstesteenlegging voor het nieuwe hoofdkantoor van Bekaert

In april 2016 legden voorzitter Bert de Graeve en burgemeester Marc Doutreluingne de eerste steen van Bekaerts nieuwe hoofdkantoren. De ceremonie vond plaats op de bouwwerf in Zwevegem.

In het nieuwe gebouw zullen 175 medewerkers worden ondergebracht die nu in 4 verschillende kantoorgebouwen in Zwevegem en Kortrijk werken.

Het aanpalende neogotische gebouw wordt gerenoveerd. 

Het einde van de bouwwerken is voorzien tegen midden 2017.