Noord-Amerika

Gezamenlijke omzet: € 512 miljoen
Investeringen in materiële vaste activa: € 21 miljoen
Totale activa: € 300 miljoen
Medewerkers: 1 344

Economische omgeving in 2016

De groei van het Bruto Binnenlands Product (BBP) in de VS vertraagde in 2016, voornamelijk door minder investeringen omwille van de lage olieprijzen en door het dalende concurrentievermogen van Amerikaanse exportgoederen als gevolg van de sterkere Amerikaanse dollar.

Ondanks de binnenlandse uitdagingen en het wereldwijde landschap dat aan een hoog tempo evolueert, is de Amerikaanse economie nog steeds de grootste ter wereld en een belangrijke speler in sectoren zoals de automobiel- en lucht- en ruimtevaartindustrie, machinebouw, telecommunicatie en chemie.

De automobielmarkten behaalden goede resultaten gedurende het hele jaar en zullen naar verwachting sterk blijven presteren onder invloed van de toenemende vraag naar in Amerika vervaardigde producten – een ontwikkeling die investeringen in de binnenlandse productiecapaciteit stimuleert, onder meer in de automobiel- en energiesector.

Activiteitenverslag

Bekaerts activiteiten in Noord-Amerika tekenden een sterke organische volumegroei op door de heropbouw van de fabriek in Rome, Georgia (VS).

De onderliggende EBIT is bijna verdubbeld in vergelijking met vorig jaar als gevolg van een beter capaciteitsgebruik dat werd aangestuurd door hogere volumes en de effecten van maatregelen die werden ingevoerd om ons concurrentievermogen op de doelmarkten op te krikken. De winstmarges hebben het gewenste niveau nog niet bereikt, maar de effecten van de ingevoerde maatregelen zijn duidelijk zichtbaar. De kasstroomgeneratie (onderliggende EBITDA) verbeterde met 60% ten opzichte van het jaar ervoor en ROCE steeg tot bijna 12%.

De investeringsuitgaven (PP&E) bedroegen € 21 miljoen en betroffen voornamelijk investeringen in staalkoordactiviteiten.

Bouwen aan de toekomst voor Bekaert in Noord-Amerika 

Het voorbije decennium zijn de markt, de klanten, de wetgeving en de concurrentie aanzienlijk geëvolueerd in de Noord-Amerikaanse regio. Door die veranderingen is het concurrentievermogen van ons bedrijfsmodel afgenomen. De winstgevendheid is gedaald naar een onaanvaardbaar peil en het Noord-Amerikaanse Bekaert-team heeft in 2016 een programma opgestart om die situatie om te keren. Hun streefdoel is om te bouwen aan Bekaerts toekomst in Noord-Amerika. Hun aanpak is een synthese van alle overige globale ‘must-win battles’ die zijn ingevoerd bij Bekaert. Het team heeft een gerichte en ambitieuze groeiagenda en bouwt aan een organisatie van wereldklasse die wordt ondersteund door uitmuntendheid op het vlak van productie, klanten en partners en een uitgesprokken passie om te winnen. De eerste successen van deze aanpak zijn zichtbaar in de resultaten van 2016, die het team aanmoedigen om hun uitdagend traject verder te zetten.

Investeren in de toekomst

De Bekaert fabriek in Rogers (Arkansas) implementeert een belangrijk uitbreidingsplan om te voldoen aan de verwachte groeiende vraag van bandenproducenten die zijn gevestigd in de VS. De vraag wordt gestimuleerd door hun uitbreidingsinvesteringen en hun voorkeur om lokaal geproduceerd staalkoord aan te kopen. Om zich aan te passen aan de verwachte groei besliste Bekaert om de productiecapaciteit van staalkoord van de fabriek in Rogers verder op te drijven met 50%. De uitbreiding zal geleidelijk worden geïmplementeerd en zal meer dan 100 nieuwe banen creëren.

In september 2016 organiseerde Bekaert Orrville (Ohio) een ceremonie voor de start van hun uitbreidingsinvestering voor verbeterde veiligheid, afvalvermindering, betere dienstverlening en kwaliteit en energie-efficiëntie.
BMS, het Bekaert Manufacturing System, werd uitgerold in Van Buren (Arkansas), Orrville (Ohio) en Rome (Georgia) en zal in de nabije toekomst ook in de overige fabrieken worden geïmplementeerd.

BCE, het ‘Bekaert Customer Excellence’-programma, wordt zowel in regionale als globale business eenheden geïmplementeerd. Ook de implementaties van het recent gelanceerde ‘Supply Chain Excellence’-programma en van BeCare, het ‘Safety Excellence’-programma omvatten proefimplementaties in de VS.