Pacifisch Azië

Gezamenlijke omzet: € 1 052 miljoen
Investeringen in materiële vaste activa: € 59 miljoen
Totale activa: € 1 115 miljoen
Medewerkers: 10 563

Economische omgeving in 2016

De economische groei in China vertraagde lichtjes in vergelijking met 2015 maar viel binnen de door de regering vooropgestelde doelstelling van 6,5 en 7% en overtrof de meest andere grote economieën. Andere regionale spelers zoals India en Indonesië kenden een stijging van hun BBP dankzij de algemene groei en een toegenomen binnenlandse vraag. 

De sterke automobielmarkten droegen in hoge mate bij tot de groei in de hele regio. De vraag van zonne-energiemarkten was sterk in het eerste jaarhelft maar kende een belangrijke daling in het derde kwartaal die werd veroorzaakt door veranderingen in terugleververgoedingen in China in juli 2016.
De economische hervormingen in India resulteerden in een indrukwekkende BBP-groei van 7,5%, niettegenstaande het geldvernietigingsprogramma dat eind 2016 de economie tijdelijk opgeschud heeft. De binnenlandse industriële productie-output was hoog gedurende 2016.

Bekaert is aanwezig in Azië met productie- en ontwikkelingscentra in China, India, Indonesië, Maleisië en Japan.

Activiteitenverslag

Bekaert behaalde een organische omzetgroei van 8,5% in Pacifisch-Azië ten opzichte van 2015. Onze activiteiten behaalden een sterke margetoename voor de hele regio: onderliggende EBIT steeg met 72% tot € 119 miljoen, aan een marge van 11,3%. Onderliggende EBITDA bedroeg € 222 miljoen, 25% hoger dan vorig jaar aan een marge van 21%. ROCE verdubbelde nagenoeg naar meer dan 12%.

Deze robuuste prestaties voor de regio waren het resultaat van een hoge capaciteitsbenutting, M&A activiteiten, een onmiddellijk rendement uit investeringen en de aanzienlijke impact van diverse transformatieprogramma’s. Het groeiend aandeel van producten met hoge toegevoegde waarde in onze business portefeuille en de impact van de desinvestering van activiteiten met lage marges hebben bijgedragen tot de sterke winstcijfers.

De succesvolle introductie van Bekaerts ‘customer excellence’ programma in China heeft geleid tot een betere prioritisering van de beschikbare capaciteit om klanten met een groeistrategie te bevoorraden met een productenportefeuille met hoge toegevoegde waarde. 

Bekaerts activiteiten in Indonesië en India noteerden robuuste prestaties in 2016. We hebben maatregelen geïmplementeerd om de zwakke prestaties van de activiteiten in Maleisië aan te pakken. Tegelijkertijd hebben we staalkoordcapaciteit toegevoegd in heel Azië om aan de toegenomen vraag van automobielmarkten te voldoen.

Bekaert heeft in 2016 intensief geïnvesteerd in de regio met een totaal van € 59 miljoen in materiële vaste activa, waaronder tire cord uitbreidingsinvesteringen in China, India en Indonesië.

Transformeren voor de toekomst

Het ‘Bekaert Manufacturing System’ (BMS) werd met succes geïmplementeerd in Karawang (Indonesië) en in verschillende productievestigingen in China: Weihai, Jiangyin, Shenyang en Qingdao. Het programma wordt verdergezet en zal in de nabije toekomst eveneens uitgerold worden in de andere Aziatische vestigingen. 

Transformatie houdt eveneens herstructureringsmaatregelen in voor activiteiten zonder groeipotentieel: we zijn gestart met het geleidelijk afbouwen van de Maleisische vestiging in Shah Alam en hebben een aantal productielijnen overgebracht naar onze site in Ipoh, eveneens in Maleisië. We hebben ook de beslissing genomen om de kleine staalkoordfabriek in Huizhou in de provincie Guandong in China te sluiten. Investeringsbeperkingen in Huizhou hebben verhinderd om het potentieel van de fabriek op schaalgrootte te brengen en de kost-efficiëntie op te trekken tot het niveau van de andere vestigingen in China. Daarom werd beslist om de operaties stop te zetten in Huizhou, en te investeren in andere bestaande vestigingen in het land.

PT Bekaert Indonesia viert inhuldiging van uitbreiding 

In maart 2016 heeft PT Bekaert Indonesia (PTBI), de productie-eenheid van Bekaert in Indonesië, de inhuldiging van de Garuda 5 uitbreiding en de 20ste verjaardag van de vestiging gevierd. De inhuldiging vond plaats in aanwezigheid van Hare Koninklijke Hoogheid Prinses Astrid van België, die de Belgische Economische missie naar Indonesië leidde, en Bert De Graeve, Voorzitter van de Raad van Bestuur van Bekaert. De plechtigheid werd bijgewoond door politieke, diplomatieke en economische vertegenwoordigers uit België en Indonesië, alsook door klanten en andere zakenrelaties van Bekaert in Indonesië. 

Bekaert-Bridgestone: co-creatie op wereldschaal 

Bekaert en Bridgestone ondertekenden een overeenkomst voor co-ontwikkeling op lange termijn die beide partijen toelaat om gezamenlijk product- en procesvernieuwingen te blijven ontwikkelen om zo nieuwe, hoogperformante duurzame banden te ontwerpen. De co-ontwikkeling houdt concrete onderzoeksopportuniteiten in voor de technologen van Bekaert en illustreert de innovatiekracht van onze onderneming, als vertrouwde partner van de grootste innovator in de bandenindustrie. De overeenkomst werd ondertekend in Tokyo tijdens een officieel staatsbezoek aan Japan van Hunne Majesteiten de Koning en de Koningin der Belgen.

Bekaert kreeg van Bridgestone de eerste ‘Development Contribution Award’. Met deze prijs beloont Bridgestone een ontwikkelingspartner die belangrijke technische ontwikkelingen heeft gerealiseerd die toegevoegde waarde creëren voor Bridgestone’s productenportefeuille.