Onze strategie

Wie zijn we

Bekaert is een wereldmarkt- en technologisch leider in staaldraadtransformatie en deklaagtechnologieën. Door het continu creëren van toegevoegde waarde streven we ernaar de voorkeurleverancier voor staaldraadproducten en -oplossingen te zijn voor onze klanten wereldwijd. Bekaert (Euronext Brussels: BEKB) werd opgericht in 1880 en is een globale onderneming die wereldwijd bijna 30 000 medewerkers telt, met hoofdzetel in België en een jaaromzet van € 4,4 miljard.

Wat doen we

We willen de beste zijn in het begrijpen voor welke toepassingen onze klanten staaldraad gebruiken. De kennis over hoe onze staaldraadproducten functioneren in de productieprocessen en de producten van onze klanten, helpt ons immers om oplossingen te ontwikkelen en te leveren die het best aan hun vereisten voldoen –zo creëren we meerwaarde voor onze klanten.

Staaldraad transformeren en unieke deklaagoplossingen toepassen, dat zijn onze kernactiviteiten. Afhankelijk van de wensen van onze klanten trekken we draad tot diverse diameters en sterktes, zelfs tot ultrafijne vezels van één micron. We bundelen draden tot koord, kabels en strengen, weven of breien ze tot een weefsel of verwerken ze als eindproduct. Onze producten verminderen wrijving, verhogen de corrosiebestendigheid of bevorderen de adhesie met andere materialen.

Onze aanpak

better together beschrijft de unieke samenwerking binnen Bekaert en tussen Bekaert en zijn zakenpartners. We creëren waarde voor onze klanten door het leveren en co-creëren van een kwaliteitsportfolio van staaldraadoplossingen en door het bieden van dienstverlening op maat in alle continenten. We geloven in blijvende relaties met onze klanten, leveranciers en andere stakeholders en we verbinden ons ertoe om hen lange-termijn waarde te leveren. We zijn ervan overtuigd dat het vertrouwen, de integriteit en de onstuitbare spirit die onze medewerkers wereldwijd verenigen als één team de fundamenten vormen van succesvolle partnerschappen waar ook ter wereld.

Onze strategie

Onze strategie is erop gericht om consistent waarde te creëren voor onze aandeelhouders door op een kostenefficiënte manier superieure waarde te creëren voor onze klanten. Onze visie en kernstrategieën vormen de fundamenten van een transformatie van onze business naar een hoger prestatieniveau. Ze waren de basis van de prioriteiten en de acties van het bedrijf in 2016 en zullen onze focus blijven sturen in de komende jaren. Er werden vijf Must Win Battles geïntroduceerd om aan onze kernstrategieën een onmiddellijke focus te geven, met specifiek toegewezen middelen en een nauwgezette opvolging van de vooruitgang. Deze aanpak was de voorbije twee jaar heel succesvol. Aan Must Win Battles wordt speciale aandacht besteed doorheen de hele onderneming. We stellen prioriteiten op het vlak van middelen en focussen erop. Ze zijn ook gelinkt aan individuele en collectieve doelstellingen, wat belangrijk is voor hun succes. 

Onze visie

Geleid door onze better together-aspiratie streven we er onophoudelijk naar om de voorkeursleverancier te zijn voor onze staaldraadproducten en –oplossingen.  We doen dit door voortdurend superieure waarde te creëren voor onze klanten wereldwijd.

Met deze visieverklaring heeft Bekaert expliciet haar speelveld vastgelegd: het beschrijft wat we willen zijn, waarin we willen concurreren en investeren en hoe we onszelf willen onderscheiden. .

Onze kernstrategieën op lange termijn

Vijf kernstrategieën vormen de basis van Bekaerts prioriteiten en beslissingsprocessen die gericht zijn op het creëren van waarde en groei. Deze strategieën brengen onze visie in de praktijk en weerspiegelen de richting en de prioriteiten voor de onderneming:
 1. De klant in het hart van onze business brengen
 2. Groei aansturen door waarde te creëren
 3. Technologisch leiderschap en snelheid
 4. Onze schaalvoordelen benutten, complexiteit reduceren en de laagst mogelijke totale kost realiseren
 5. Mensen engageren en empoweren

De klant in het hart van onze business brengen

Bekaert heeft altijd geloofd in samenwerking en co-creatie met klanten als drijfveren van duurzame partnerschappen en klantentevredenheid. Toch willen we beter doen en een echt klantgerichte organisatie worden. In deze strategie draait het erom inzicht te verwerven in de betekenis van waarde voor onze klanten en op basis daarvan te handelen. Het gaat erom steeds onze klanten op de eerste plaats te stellen bij alles wat we doen, op alle niveaus en waar ook ter wereld.
 • In 2016 lanceerden we het Bekaert Customer Excellence-programma (BCE). BCE streeft ernaar om klantgerichtheid centraal te plaatsen in alles wat we doen, van technologie, tot productie, tot marketing en verkoop tot het beheer van de toeleveringsketen. BCE zal helpen om de eerste twee kernstrategieën van Bekaert te realiseren: ‘De klant in het hart van onze business brengen' en ‘Groei aansturen door waarde te creëren’ aangezien het de verwezenlijking van vier belangrijke doelstellingen beoogt:
  • een klantgerichte mindset verankeren doorheen de organisatie
  • ons onderscheiden op de markt
  • duurzame rendabele groei aansturen door superieure klantenwaarde te bieden
  • en een uitstekende commerciële organisatie uitbouwen
De pilootprogramma’s die werden gelanceerd in 2016 zijn een bewijs van het vermogen van het programma om waarde te creëren en van het veelbelovende potentieel ervan. In 2017 zal BCE evolueren van een programma naar een nieuwe manier van werken die commerciële uitmuntendheid naar een hoger niveau tilt. 

BCE stimuleert onder andere veranderingen in modellen voor dienstverlening aan de klant, zodat we hun noden efficiënter kunnen beantwoorden met behulp van betere accountplanninginstrumenten. De pilootprogramma’s zorgden er ook voor dat we nieuwe producten en diensten sneller en via de juiste kanalen introduceren op de markt.
 • Klantgerichtheid gaat veel verder dan het beheer van de commerciële relaties tussen de verkoopteams van Bekaert en de aankoopteams van de klanten. Het is een mindset die alle medewerkers moeten hebben om steeds de klant voorop te stellen. Om onze medewerkers beter te laten begrijpen welke rol zij spelen bij de doelstelling om onze klanten in het hart van onze business te brengen, werden er in 2016 verschillende acties geïmplementeerd en evenementen georganiseerd.
  • Er werd een Europese Week van de Klant georganiseerd met een gevarieerd programma van informatiesessies, workshops en klantenbezoeken. Het doel was om elke werknemer van alle Bekaert fabrieken en kantoren in Europa te bereiken en te werken aan een beter begrip van wie onze klanten zijn en hoe iedereen kan bijdragen om hen beter van dienst te zijn.
  • Het Shop Floor Customer Awareness-programma in India moedigt de teams van Bekaert op de werkvloer aan om de belangrijkste klanten van hun fabriek te leren kennen. Ze bouwen een sterk begrip op van de voornaamste drijfveren voor elke klant en passen hun gedrag en praktijken aan om te verzekeren dat ze de tevredenheid van elke klant kunnen optimaliseren. De klanten zijn op de hoogte van dit programma en waren er in 2016 getuige van tijdens een fabrieksbezoek. Ze waren erg onder de indruk en in 2017 zullen teams van operatoren van Bekaert Ranjangaon en verscheidene klantensites elkaars productievestigingen bezoeken om het bewustzijn en het begrip verder te verruimen.
  • In het jaarlijkse doelstellingenkader van Bekaert, waarin de objectieven, doelstellingen, strategieën en maatregelen voor het bedrijf en voor iedere individuele medewerker bepaald zijn, worden nu duidelijk de vijf kernstrategieën verwerkt in de jaarlijkse prioriteiten van elke medewerker. Bijgevolg is ‘De klant in het hart van onze business brengen, zoals de andere strategieën, een prioriteit geworden binnen ieders persoonlijke ontwikkeling en performantieopvolging.
 • Het is de ultieme ambitie van Bekaert om de voorkeursleverancier te worden van al onze klanten wereldwijd. Klanten stellen vertrouwen in ons vermogen om hen producten en diensten te leveren die hen helpen om hun ambities te verwezenlijken. Om die reden concentreren we ons op acties die gericht zijn op uitmuntendheid nu en in de toekomst. Het langetermijnperpectief is vooral belangrijk bij co-creatieprogramma’s.
 • Op 12 oktober 2016 ondertekenden Bert De Graeve, Voorzitter van Bekaert, en Dhr. Masaaki Tsuya, Gedelegeerd Bestuurder en Voorzitter van Bridgestone Corporation, een overeenkomst voor co-ontwikkeling op lange termijn. Deze overeenkomst laat Bekaert en Bridgestone toe om gezamenlijk product- en procesvernieuwingen te blijven ontwikkelen om zo nieuwe, hoogperformante duurzame banden te ontwerpen. De co-ontwikkeling houdt concrete onderzoeksopportuniteiten in voor de technologen van Bekaert en illustreert de innovatiekracht van onze onderneming, als vertrouwde partner van de grootste innovator in de bandenindustrie. De overeenkomst werd ondertekend in Tokyo tijdens een officieel staatsbezoek aan Japan van Hunne Majesteiten de Koning en de Koningin der Belgen.

Groei aansturen door waarde te creëren

Bij de implementatie van deze strategie heeft Bekaert duidelijke prioriteiten gesteld van waar we willen groeien en hoe we superieure waarde kunnen bieden om ons te onderscheiden van de concurrentie. In 2016 hebben we met succes waarde toegevoegd aan de product-mix door meer geavanceerde producten te lanceren die de totale kosten in de waardeketen verlagen. Deze strategie beoogt zowel organische groei als groei door overnames. Bovendien stuurt deze strategie ook beslissingen aan met betrekking tot het desinvesteren van activiteiten die geen potentieel hebben om in de toekomst waarde te creëren. 
 • De impact van acquisities met hoge margecontributie en van de in 2015 gedesinvesteerde activiteiten die lage marges of verlies genereerden, kwam in 2016 ten volle tot uiting. Die effecten droegen samen bij tot de winstgevendheid van Bekaert en verstevigden ons marktaandeel in onze doelmarkten.
 • Op 28 juni 2016 ging de Bridon-Bekaert Ropes Group van start. De nieuwe groep werd opgericht via een 67/33-joint venture met Ontario Teachers’ en voegt de globale staalkabel en advanced cords-activiteiten van Bridon en Bekaert samen. De Bridon-Bekaert Ropes Group (BBRG) zal de schaalvoordelen en aanvullende sterktes benutten om ‘s werelds toonaangevende leverancier van kabels en advanced cords te worden. De onderhandelingen werden afgerond in een periode waarin de olie-, gas- en mijnbouwmarkt een grote daling kenden, zodat de deal niet meteen zal leiden tot margegroei in de geconsolideerde jaarrekening van Bekaert. De aandeelhouders en het management van BBRG geloven echter sterk in het potentieel van de groep en in de strategische acties die worden geïmplementeerd om de businessportefeuille en het operationele netwerk te verbeteren en om in de toekomst waarde te creëren.
 • Om het aansturen van groei door waardecreatie mogelijk te maken, streeft Bekaert ernaar om middelen en inspanningen te besteden aan die delen van de business waar we waarde kunnen creëren voor onze klanten en voor Bekaert. Op basis van strategische marktsegmentering en inzichten hebben we een ambitiemodel ontworpen dat ons zal helpen om een succesvolle businessportefeuille uit te bouwen. Door dit alomvattend ambitiemodel is het mogelijk om op een transparante manier prioriteiten te stellen in het toewijzen van middelen voor investeringen, fusies & overnames, R&D en talentontwikkeling. Het ontwikkelt een perspectief op lange termijn waarin strategische keuzes worden gemaakt om groei door waardecreatie te stimuleren.
 • Eén van de voornaamste doelstellingen van het bovenvermelde Bekaert ‘Customer Excellence’-programma (BCE) is om duurzame rendabele groei te stimuleren door de klant superieure waarde te bieden. Om die reden is het programma een belangrijk instrument om deze strategie te realiseren. In dat opzicht focust BCE op de ontwikkeling van gekwantificeerde waardevoorstellen, een betere productportefeuille en concrete groeiplannen voor strategische segmenten.

Technologisch leiderschap en snelheid

Onze derde kernstrategie gaat over het versnellen van Bekaerts technologisch leiderschap in lijn met onze strategie om groei aan te sturen door waardecreatie. Eén van de voornaamste principes is co-creatie: we helpen onze klanten om zich te onderscheiden in hun markten. Onze proces- en productontwikkelingsprojecten maken snelle vooruitgang en effectieve resultaten in samenwerkingsprogramma’s mogelijk. Lees meer in het hoofdstuk over Technologie en innovatie van dit Jaarverslag. 

Schaalvoordelen benutten, complexiteit reduceren en de laagst mogelijke totale kost realiseren

Met deze kernstrategie willen we onze schaalvoordelen benutten door complexiteit te verminderen en ons te richten op onze opportuniteiten en sterktes met meer standaardisatie op het hoogste niveau. We willen ook verzekeren dat we ons, tijdens het proces om onze klanten de best mogelijke oplossingen op het vlak van waarde-creatie te bieden, kostenefficiënt organiseren en voor een vermindering van de totale kost zorgen via doeltreffende proces- en productie innovaties.
 • Het Bekaert Manufacturing System (BMS) is een programma om operationele uitmuntendheid te verzekeren in al onze processen en vestigingen wereldwijd. Dankzij dit programma zorgen de gemeenschappelijke inspanningen van alle Bekaert fabrieken in de wereld er samen voor dat we onze klanten een zo laag mogelijke totale kost kunnen bieden. Door onze manier van werken te vereenvoudigen en onze schaal beter te benutten, kunnen we de operationele kosten verlagen en de productiviteit verhogen. Zo kunnen we ons concurrentievermogen opdrijven en middelen vrijmaken voor groei. In 2016 versnelde Bekaert de implementatie roll-out van BMS. Er werden in 20 Bekaert fabrieken wereldwijd meer dan 2 500 verbeteringsmaatregelen geïmplementeerd. Dit programma kan rekenen op het sterke engagement en de medewerking van alle werknemers en werpt duidelijk zijn vruchten af in de fabrieken en in de resultaten.
 • Het succes van BMS bleef niet onopgemerkt bij onze partners en joint ventures. Zowel de joint ventures van Bekaert met ArcelorMittal in Brazilië als de nieuw opgerichte Bridon-Bekaert Ropes Group hebben de aftrap gegeven voor BBMS (respectievelijk Belgo-Bekaert en Bridon-Bekaert Manufacturing System) om gelijkaardige voordelen in hun activiteiten mogelijk te maken.

Mensen engageren en empoweren

Het engageren en empoweren van onze medewerkers zijn belangrijke succesfactoren doorheen ons hele transformatietraject. We empoweren onze teams met verantwoordelijkheid, autoriteit en aansprakelijkheid en rekenen op het engagement van elke Bekaert medewerker om de prestaties te verbeteren. 
 • Het succes van de excellenceprogramma’s, BMS (Bekaert Manufacturing System) en BCE (Bekaert Customer Excellence) schuilt niet enkel in de respectievelijke tools en aanpak van de programma’s, maar is ook het resultaat van het uitdrukkelijke engagement van onze teams wereldwijd. Hun verwezenlijkingen overtreffen de oorspronkelijke verwachtingen. In de loop van 2016 hebben we ook een Supply Chain Excellence (SCE)-programma opgestart, dat de volledige toeleveringsketen omvat, met bijzondere aandacht voor Sales & Operations Planning (S&OP), voorraadbeheer, productieplanning en master-data structuur en –inhoud.
 • In 2016 startte Bekaert ook de implementatie op van BeCare, een nieuw, wereldwijd excellence programma voor veiligheid. BeCare beoogt de uitwerking van een risicovrije werkomgeving die niemand schade berokkent: noch al onze medewerkers noch anderen die in onze vestigingen werken of bezoeken. Het BeCare-programma is ontwikkeld als een soort roadmap om onze veiligheidsdoelstellingen te realiseren. Deze roadmap helpt ons om de veiligheidspraktijken te definiëren en te implementeren zodat alle medewerkers, in al onze Bekaert locaties wereldwijd, er baat zullen bij hebben. Het programma zal uiteindelijk leiden tot verbeterde veiligheid en een echte veiligheidscultuur.
 • In het jaarlijkse doelstellingenkader van Bekaert, waarin de objectieven, doelstellingen, strategieën en maatregelen voor het bedrijf en voor iedere individuele medewerker bepaald zijn, worden nu duidelijk de vijf kernstrategieën verwerkt in de jaarlijkse prioriteiten van elke medewerker. Zo worden de kernstrategieën van het bedrijf vertaald in concrete handelingen en ontwikkelingsmaatregelen voor alle Bekaert collega’s.
 • Om een beeld te krijgen van hoe sterk onze kaderleden geëngageerd zijn en in welke mate ze gefocust zijn op de strategieën van de onderneming werd er eind 2016 een Pulse Survey georganiseerd. De uitstekende respons (87% van de 1 500 kaderleden die werden gevraagd om deel te nemen) was een eerste aanwijzing van de zeer positieve resultaten wat betreft duurzaam engagement. De managers van Bekaert waardeerden in het bijzonder de duidelijke communicatie over de strategische richting van de onderneming. Ze bevestigden ook dat ze begrijpen hoe zij kunnen bijdragen tot de resultaten, nu en in de toekomst. Deze Pulse Survey voor kaderleden was een eerste stap in de richting van een wereldwijde peiling naar het engagement van alle medewerkers die zal worden georganiseerd in de tweede helft van 2017.
 • Begin 2016 werkten we ons intern communicatiekanalen bij door een nieuw Bekaert-Intranet te ontwerpen en te lanceren. Het is een plaats waar medewerkers kennis kunnen delen en bekomen, snel relevante informatie kunnen vinden, met collega’s in contact kunnen komen, kunnen samenwerken met teamleden rond gemeenschappelijke ontwikkelingsprogramma’s en actief kunnen bijdragen tot doeltreffende communicatie doorheen de onderneming.
 • In juli 2016 ontving elk lid van het Global Leadership Team een trofee voor Customer Excellence, samen met de opdracht en de verantwoordelijkheid om deze door te geven aan een collega die erkenning verdient voor zijn of haar uitmuntend engagement op het gebied van klantgerichtheid. Om de twee maanden moet elke trofee worden overhandigd aan een nieuwe collega, met een gemotiveerde nominatie waarin de volgende ontvanger wordt geprezen. Op die manier vinden de 40 trofeeën die oorspronkelijk werden uitgereikt hun weg doorheen regio’s en functies en zetten ze onze medewerkers aan om getuigenissen van uitstekende klantgerichtheid te delen binnen de organisatie.