Raad van Bestuur

De voornaamste taken van de Raad van Bestuur zijn het bepalen van het algemeen beleid van de onderneming, het goedkeuren van de strategie en het opvolgen van de activiteiten. De Raad van Bestuur is het belangrijkste beslissingsorgaan van de onderneming. Enkel aangelegenheden die door de wet of de statuten zijn voorbehouden aan de Algemene Vergadering van aandeelhouders, vallen niet onder zijn bevoegdheid. De Raad van Bestuur telt momenteel vijftien leden. Hun professioneel profiel omvat verschillende vakgebieden, zoals recht, business, industriële activiteiten, banking & investment banking, marketing & sales, HR en concultancy.  

Op 11 mei 2016 werd de samenstelling van de Raad van Bestuur grondig gewijzigd: Emilie van de Walle de Ghelcke, Christophe Jacobs van Merlen en Henri Jean Velge werden benoemd als lid van de Raad van Bestuur. Celia Baxter, Pamela Knapp en Martina Merz werden benoemd als onafhankelijke bestuurder. Deze benoemingen dragen bij tot de complementariteit, onafhankelijkheid, competenties en diversiteit van de professionele ervaring in de Raad van Bestuur. 

Samenstelling van de Raad van Bestuur

De heer Bert De Graeve, Voorzitter
De heer Matthew Taylor, Gedelegeerd Bestuurder
Mevrouw Celia Baxter (1) 
De heer Alan Begg (1)
De heer Leon Bekaert
De heer Grégory Dalle
De heer Charles de Liedekerke
De heer Christophe Jacobs van Merlen 
De heer Hubert Jacobs van Merlen
De heer Maxime Jadot
Mevrouw Pamela Knapp (1) 
Mevrouw Martina Merz (1) 
Mevrouw Emilie van de Walle de Ghelcke 
De heer Henri Jean Velge 
Mevrouw Mei Ye (1)

(1) Onafhankelijke bestuuders


Barbara Judge, François de Visscher, Bernard van de Walle de Ghelcke, Baudouin Velge en Manfred Wennemer waren niet herverkiesbaar of wensten hun mandaat niet te hernieuwen. Hun bestuurdersmandaten vervielen op de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van 11 mei 2016.