Woord van de Gedelegeerd Bestuurder en de Voorzitter

Beste lezer,
2016 was voor Bekaert een jaar van bestendige transformatie naar betere prestaties. We behaalden een solide organische volumegroei en trokken onze winstmarges aanzienlijk op. Het onderliggende bedrijfsresultaat steeg met 32% tot € 305 miljoen, met een marge van meer dan 8%. Die degelijke prestatie resulteerde in een sterke kasstroomgeneratie met een onderliggende EBITDA van meer dan een half miljard euro.

We zijn verheugd met deze resultaten. We konden groeipercentages met dubbele cijfers voorleggen voor bruto- en bedrijfswinst, ROCE, de koers van het aandeel en het voorgesteld dividend en we zetten ons transformatietraject verder om het ware potentieel van Bekaert te benutten.

Om onze visie na te streven – de voorkeursleverancier worden voor onze staaldraadproducten en -oplossingen door voortdurend superieure waarde te creëren voor onze klanten wereldwijd – hebben we in 2016 acties ondernomen die ons als bedrijf sterker hebben gemaakt.

  • We hebben duidelijke prioriteiten gesteld van waar  we willen groeien en hebben onze focus toegespitst op die delen van de business waar we onze sterktes kunnen benutten. We hebben ook maatregelen genomen om onze processen, fabrieksactiviteiten en partnerschapsstructuren te vereenvoudigen.
  • We hebben de scope van onze globale transformatieprogramma’s uitgebreid en hun impact is nu duidelijk zichtbaar in onze fabrieken, in onze marktaanpak en in de resultaten. Daardoor doen we het in elke regio en business beter dan de marktgemiddelden.
    • We hebben de implementatie-scope en -snelheid opgedreven van ons wereldwijd ‘manufacturing excellence’-programma, dat gericht is op het verhogen van het concurrentievermogen door de veiligheid, kwaliteit, leverbetrouwbaarheid en productiviteit te verbeteren.
    • Bovendien hebben we met succes een wereldwijd ‘customer excellence’-transformatieprogramma gelanceerd om groei en margeperformantie te stimuleren. We geloven dat de waarde die wij vandaag creëren voor onze business rechtstreeks gerelateerd is aan het creëren van meerwaarde voor onze klanten. We brengen de klant in het hart van onze business, in elke vestiging en op elk niveau. We verbeteren ook geleidelijk aan onze businessportefeuille met producten en diensten die de totale kosten voor onze klanten verlagen.
    • Eind 2016 breidden we de scope van onze transformatiesprogramma’s uit met ‘supply chain excellence’ en ‘veiligheid' en we verwachten er de eerste voordelen van te zien in de loop van 2017.
De wereldwijde deelname van onze medewerkers aan deze programma’s heeft bijgedragen tot de collectieve kracht van onze onderneming. Samen ontwikkelen we een groei- en prestatiecultuur die wordt gekenmerkt door  enthousiasme, engagement en empowerment van onze medewerkers.

Als gevolg van dit alles benutten we onze schaalgrootte en competenties op een betere manier; verbeteren onze marges; zijn we terug in een positie van waardecreatie; en vergroten we onze leiderspositie in doelmarkten over de hele wereld, zowel door organische groei als door overnames. In 2016 sloten we de grootste fusieovereenkomst in de geschiedenis van Bekaert en van de staalkabelmarkt in het algemeen. De Bridon-Bekaert Ropes Group werd eind juni opgestart en we zijn ervan overtuigd dat de combinatie van competenties en schaalgrootte op termijn waarde zal creëren.

De resultaten van 2016 zijn een weerspiegeling van ons kunnen en hebben ons zelfzekerder en ambitieuzer gemaakt voor de toekomst. Wij geloven dat we in 2017 onze huidige sterke prestaties zullen kunnen evenaren en we willen verder bouwen op onze verwezenlijkingen. Onze huidige prestaties moedigen ons aan om de
transformatieprogramma’s uit te breiden en grotere stappen te nemen. Rekening houdend met cyclische bewegingen en mits het uitblijven van uitzonderlijke, niet te voorziene gebeurtenissen, zullen de verbeteringen die we implementeren onze onderliggende EBIT margetrend tillen naar 10% over de volgende 5 jaar.
Op basis van de financiële resultaten van 2016 en het vertrouwen in de vastgelegde richting heeft de Raad van Bestuur beslist aan de Algemene Vergadering van Aandeelhouders in mei 2017 een brutodividend van € 1,10 per aandeel voor te stellen, een stijging met 22% tegenover vorig jaar. Met de dividendverhoging willen we ons engagement beklemtonen in het laten terugvloeien van waarde naar onze aandeelhouders in ruil voor het kapitaal dat ze ons verschaffen om onze bedrijfsactiviteiten te runnen en te laten groeien.

We willen onze klanten, partners en aandeelhouders bedanken voor hun blijvend vertrouwen.

En we willen onze medewerkers bedanken voor hun engagement, energie en onstuitbare gedrevenheid om onze capaciteiten steeds te blijven verbeteren, als één Bekaert-team.