Technologie en innovatie

Technologisch leiderschap en snelheid vormen één van de vijf kernstrategieën van Bekaert. Onze activiteiten in dit domein richten zich op het creëren van toegevoegde waarde voor onze klanten ten gunste van het langetermijnsucces van onze business en al onze stakeholders. We werken samen met klanten en leveranciers over de hele wereld om voor zowel bestaande als nieuwe toepassingen technologieën te ontwikkelen, te implementeren, te upgraden en te beschermen. We luisteren naar onze klanten zodat we inzicht krijgen in hun innovatie- en procesbehoeften. Begrijpen hoe onze producten in hun productieprocessen en eindproducten functioneren is uiterst belangrijk om oplossingen met toegevoegde waarde te ontwikkelen.
Staaldraadtransformatie- en unieke deklaagtechnologieën vormen onze kerncompetenties. Om ons technologisch leiderschap hierin verder te versterken, investeert Bekaert intensief in onderzoek en ontwikkeling en beschouwen we innovatie als een constante drijfveer voor al onze activiteiten en processen.


Innovatie in de praktijk: het voortdurend herontwikkelen van onze kerncompetenties

Om ons technologisch leiderschap te behouden en te versterken, zoeken we voortdurend naar nieuwe oplossingen in staaldraadtransformatie- en deklaagtechnologieën. Dankzij de combinatie van deze competenties kunnen we de eigenschappen van staal zoals sterkte, buigzaamheid, vermoeiing, vorm, adhesie en corrosiebestendigheid beïnvloeden. Zelfs na meer dan 135 jaar ervaring blijft er veel te ontdekken in onze zoektocht naar de optimale bulk- en oppervlakte-eigenschappen van staaldraad. Door het optimaliseren van de synergie tussen de competenties van onze technologen en die van onze onderzoeks- en business partners kunnen we een wezenlijk verschil maken en oneindig veel mogelijkheden scheppen. 

Innovatie in een notendop

 • In 2016 hebben we € 64 miljoen geïnvesteerd in R&D.
 • Een internationaal team van meer dan 450 R&D-specialisten ontwikkelt nieuwe producten en procesinnovaties.
 • Bekaert heeft twee belangrijke technologiecentra: één in België en één in China. Daarnaast zijn er wereldwijd verschillende ontwikkelingscentra. Met de oprichting van de Bridon-Bekaert Ropes Group in 2016 werd het Britse Bridon Technology Centre voor het ontwikkelen en testen van staalkabels en synthetische kabels daaraan toegevoegd.
 • Bekaert heeft haar beschermingsstrategie voor intellectuele eigendommen (IE) aangepast en uitgerold in de loop van 2016. De IE-bescherming bij Bekaert bestaat onder andere uit octrooi- en modelbescherming, handelsgeheimen en geheimhoudingsovereenkomsten. Ze is van toepassing op zowel producten en merken, processen en uitrusting als op de exclusieve ontwikkelings- en testprogramma’s in samenwerking met klanten, leveranciers en onderzoekspartners. Dankzij de succesvolle bescherming van intellectuele eigendommen is Bekaert een vertrouwde partner voor klanten wereldwijd.
 • Eind 2016 omvatte de Bekaert-portefeuille bijna 1 500 octrooien en octrooiaanvragen, waarvan 300 octrooirechten van de Bridon-Bekaert Ropes Group.

R&D als drijfveer voor waardecreatie

We streven continu naar de vernieuwing van ons productenaanbod met innovatieve producten en oplossingen die onze klanten toegevoegde waarde bieden; onder meer door betere kwaliteit of eenvoud van installatie; en door de totale kosten en/of de impact op het milieu van de producten en productieprocessen van onze klanten te verlagen. 

Enkele voorbeelden:
 • In 2016 lanceerde Bekaert met succes Murfor® Compact, een nieuw type hoogperformante metselwerkwapening. Het is een stevige maas van staalkoord met hoge treksterkte, geleverd op rol voor toepassingen met lijm- en dunbedmortel. De sterke structuur van de wapening voorkomt scheurvorming en versterkt het metselwerk. Dit lichte product kan gemakkelijk worden verplaatst en geïnstalleerd. Door de rollengte kan de installatie ook sneller en efficiënter verlopen. Bovendien biedt Murfor® Compact ook voordelen voor het milieu: omdat de wapening op maat kan worden gesneden, is er praktisch geen materiaalverlies.
 • Bekaert ontwikkelde voor de bouwsector ook Fortifix®, een stalen tussenlaag uit staalkoord die gebruikt wordt voor niet-structurele schade aan het wegdek. Fortifix® zorgt voor een snelle en correcte uitvoering. De tussenlaag kan eenvoudig uitgerold worden, manueel of met een machine, op een vlakke of ruwe ondergrond. Deze oplossing biedt niet alleen een lange levensduur, maar is ook 100% recycleerbaar. Fortifix® draagt bij tot de duurzaamheid van wegrenovatieprojecten. De tussenlaag kan vermalen worden met het asfalt en verwijderd worden met behulp van magneten. Dat resulteert in besparingen op zowel transport- als afvalkosten. Fortifix® levert ook voordelen voor het milieu op doordat er minder energie en grondstoffen nodig zijn.
 • Murfor® Compact en Fortifix® zijn een uitstekend bewijs van Bekaerts vermogen om ontwikkelingen en technologieën voor één sector te gebruiken als basis voor innovaties in een andere sector. Deze productontwikkelingen zijn gebaseerd op onze ervaring om staalkoord en staaldraad te verwerken in 2D- of 3D-structuren die kunnen worden ontworpen volgens de vereisten.
 • We hebben verdere vooruitgang geboekt in de ontwikkeling van onze nieuwe generatie vangrails. Deze vangrailsystemen met optimale energiespreiding zullen ons in de nabije toekomst beschermen op de weg dankzij een unieke combinatie van Bekaert-draadproducten ingebed in een thermoplastische matrix.
  Samen met een geselecteerde externe partner werd het potentieel van Bekaerts oplossing bevestigd aan de hand van een aantal specifieke vangrailontwerpen. Daarbij lag de focus op het verminderen van de ernstgraad van letsels bij ongevallen, maar ook op het inperken van de impact van zwaardere voertuigen zoals bussen en vrachtwagens. Op basis van de veelbelovende resultaten van deze simulaties zijn er in 2017 officiële crashtests gepland. 
 • Ons vernieuwde gamma van platte en profieldraden, vaak gebruikt in de automobielindustrie en in de olie- en gassector, omvat staaltjes van microtolerantie in modellering, kwaliteit en consistente afwerking. In 2016 is Bekaert blijven investeren in en werken aan de ontwikkeling van de modelleringsmogelijkheden.
 • Bekaerts gamma van staalkoord met super- en ultrahoge treksterkte om banden te versterken, laat bandenfabrikanten toe om banden te produceren met een lager gewicht, een dunnere staalgordel en een lagere rolweerstand. Bovendien is staalkoord met ultrahoge treksterkte, wanneer de totale kost in acht wordt genomen, goedkoper dan de conventionele staalkoord die het vervangt. Dat resulteert in een lagere uitstoot van CO2 en minder brandstofverbruik voor de eindgebruiker. Bekaerts staalkoord met de hoogste treksterkte vermindert momenteel het gewicht van staalkoord in een band met 30% in vergelijking met staalkoord met een normale treksterkte. In 2016 heeft Bekaert met succes de marktpenetratie van deze staalkoordtypes met hogere toegevoegde waarde verdergezet in China. Bandenfabrikanten erkennen de waarde ervan omdat het hen toelaat om hoogwaardige banden te ontwikkelen aan een lagere totale kost.
 • Voor bandenfabrikanten is de vermoeiingsgraad van staalkoord dat de band versterkt van het grootste belang. Om deze reden toetst Bekaert de vermoeiingstestmethoden continu af met de bandenfabrikanten. In 2016 hebben we onze expertise over vermoeiing uitgebreid. Dankzij een heel nauwe samenwerking tussen de teams uit onze staalkoordfabrieken en de Bekaert Technologiecentra werden processen aangepast om de vermoeiingsgraden te verhogen en werden strikte normen bepaald met onze klanten voor de goedkeuring van zowel productstalen als massaproductie.

 • Bridon-Bekaert Ropes Group bracht met NXG (next generation) kabels en Brilube Extreme® een beloftevolle nieuwe productcombinatie voor diepwatertoepassingen op de markt. Bij onderzeese toepassingen onder hoge druk kunnen bestanddelen van smeermiddelen afbreken, vooral wanneer de kern van de staalkabels loswikkelt. Dat kan zorgen voor versnelde corrosie, een kortere levensduur van de kabels, milieuverontreiniging en een stijging van de operationele kosten. Bridon-Bekaert Ropes Group ontwikkelde NXG kabels waarvan de kern geëxtrudeerd is met druk-resistente polymeren met lage wrijvingscoëfficiënt. De voordelen zijn een betere ondersteuning van de kabelconstructie, het beperken van waterinsijpeling in de kern en als katalysator voor andere versterkers. Deze kabels werden ontwikkeld  in combinatie met Brilube Extreme®, een nieuwe generatie smeermiddel dat werd ontwikkeld door Bridon-Bekaert Ropes Group en geselecteerde smeermiddelenproducenten om aan extreme diepzee-omstandigheden en grote temperatuurschommelingen te kunnen weerstaan en aan de alsmaar strenger wordende milieuvoorschriften te voldoen. Brilube® smeermiddelen worden gebruikt bij zowel de kabelproductie zelf als bij kabelassemblage op maat en bij onderhoud.

Prijzen & erkenningen

 • Het Bekaert Dramix® 5D-staalvezelgamma kreeg de Italiaanse Concrete Technology Award (ICTA) in de categorie ‘Product Innovation for Materials and Admixtures for Concrete‘. De jury – samengesteld uit journalisten en technische experts – prees het technische vernuft van het product.
 • Het ‘London Lee Tunnel’-project won de prestigieuze Concrete Society Award en Dramix® mocht delen in de eer. De diepste tunnel ooit in het VK werd in 2016 afgewerkt en geopend na 5 jaar boor- en bouwwerken.
 • Bekaert kreeg van Bridgestone de eerste ‘Development Contribution Award’. Met deze prijs beloont Bridgestone een ontwikkelingspartner die belangrijke technische ontwikkelingen heeft gerealiseerd die toegevoegde waarde creëren voor Bridgestone’s productenportefeuille. Het is een duidelijke illustratie van de kracht van klantgerichte ontwikkelingen en een voorbeeld van sterke klantenrelaties.

Dankbetuiging

We danken het Vlaams Agentschap voor Innovatie door Wetenschap en Technologie (IWT) en de Belgische federale regering. De subsidies en stimuli voor R&D-projecten met hooggeschoold wetenschappelijk personeel en onderzoekers in Vlaanderen zijn essentieel voor het behoud van R&D-activiteiten in België.

Co-creatie en open innovatie

Er is een groeiende trend in samenwerking met onze strategische klanten, leveranciers en een netwerk van academische onderzoeksinstellingen en universiteiten. We nemen ook corporate venturing in aanmerking: we scouten bedrijven met opkomende technologieën om mee samen te werken. Deze samenwerkingen kunnen bestaan uit investeringen, licentieovereenkomsten of gezamenlijke ontwikkelingsovereenkomsten. Onze investeringen hierin zijn minderheidsbelangen in jonge startende ondernemingen met innovatieve technologieën die de kerncompetenties van Bekaert kunnen benutten of aanvullen. Daarnaast zijn we voortdurend op zoek naar nieuwe businessopportuniteiten.

In 2016 evalueerde Bekaert de opties om supergeleidende draden te ontwikkelen en besloten we te investeren in een start-up zodat we de krachten konden bundelen en sneller vooruitgang boeken in een echte better together-mentaliteit. Het samenwerkingsverband wil innovatieve draadoplossingen ontwikkelen voor bestaande toepassingen op grote schaal, zoals supergeleidende draden voor MRI-scanners, of voor verwachte nieuwe toepassingen in de energiesector.

Bekaert beoogt internationale partnerschappen met universiteiten en onderzoekscentra. In 2016 zetten we onze samenwerking met academische instellingen, technologieclusters en onderzoekspartners uit verschillende landen voort om op lange en korte termijn toegang te hebben tot externe deskundigheid, externe innovatie te integreren en ontwikkelingsprojecten te versnellen.

Uitgerust voor uitmuntende prestaties

Bekaerts eigen engineering-afdeling speelt een cruciale rol in de optimalisatie en standaardisering van onze productieprocessen en -machines. Deze afdeling ontwerpt, produceert, installeert en onderhoudt de machine-uitrusting van onze fabrieken wereldwijd.

Nieuwe machines zorgen voor prestatieverbeteringen op verschillende vlakken, zoals productkwaliteit, prestatievermogen en flexibiliteit, en kostenefficiëntie. Onze focus ligt ook altijd op machine veiligheid, ergonomie en de impact op het milieu.

Bouwen aan de fabriek van de toekomst

Onze ingenieurs en technici gebruiken hun uitgebreide ervaring om de ‘Bekaert-fabriek van de toekomst’ te bouwen. Zij ontwikkelen hoogperformante innovatieve uitrusting tegen een lage operationele kost, machines die een minimale omstellingstijd vereisen, en maximale automatiserings- en robotisatiemogelijkheden verzekeren. In fabrieken in de VS, Slovakije en China lopen logistieke pilootprojecten voor de verhandeling van bobijnen. Er worden inspanningen geleverd om uitrusting te automatiseren, waardoor machineoperatoren hun expertise optimaal kunnen inzetten op taken met toegevoegde waarde. De nieuwe machines zijn intelligent en mensgericht en signaleren relevante data over performantie en productkwaliteit.

Dankzij fabrieksautomatisering en productie-informatiesystemen kan de productiviteit geoptimaliseerd worden. Het toegenomen gebruik van sensoren en robotica getuigt van de interconnectie en digitalisering. Geavanceerde sensoren en meetinstrumenten worden steeds meer geïntegreerd in Bekaerts productie-uitrusting om de specificatietoleranties in verschillende productiestappen te controleren. Dit verhoogt de testmogelijkheden op het gebied van kwaliteitstesten in alle kritische procesfases.

Bekaert Engineering onderzoekt systematisch nieuwe technieken zoals additieve vervaardiging (bv. 3D-printen), micro-EDM (electrical discharge machining) en modellering- en simulatietechnologieën.
Door deze modellering- en simulatietechnologieën kunnen we de tijd nodig om nieuwe uitrusting te ontwikkelen ingrijpend inkorten. In vergelijking met de systematische proefondervindelijke methode brengt deze werkwijze ons veel sneller bij een ontwerp en uitvoering volgens het first time right-principe.

Engineering in een notendop

 • Bekaerts eigen engineeringafdeling stelt een internationaal team van 550 ingenieurs en technici te werk.
 • De engineeringteams zijn gevestigd in België, China, India, Slovakije en Brazilië. Het Belgisch team richt zich vooral op de ontwikkeling van nieuwe uitrustingen terwijl de productie van standaarduitrustingen in China gebeurt. De teams in India, Slovakije en Brazilië bieden assemblage- en onderhoudsdiensten voor alle Bekaert-vestigingen wereldwijd.
 • Naarmate Bekaert globaal uitbreidt, stemt Bekaert Engineering zijn bijkomende engineering support dichter af op deze fabrieken om optimale en snelle ondersteuning te verzekeren voor de productievestigingen.
 • Bekaerts engineeringteam is voortdurend op zoek naar mogelijkheden om de totale kosten te verlagen en disruptieve innovatieve engineeringoplossingen te bieden voor nieuwe producten en processen. Bekaert Engineering garandeert ook uitstekende dienstverlening op het vlak van assemblage, installatie en onderhoud en coördineert het beheer van wisselstukken voor Bekaert wereldwijd.