Referenties

  1. Het overzicht van de ontwikkeling en de resultaten van het bedrijf en van de positie van de gezamenlijke in de consolidatie opgenomen ondernemingen is opgenomen in het Financieel Overzicht van het Jaarverslag 2016, vanaf pagina 4.

    Een beschrijving van de voornaamste risico’s en onzekerheden is opgenomen in de Corporate Governance Verklaring, pagina 63 in het eerste deel van het Jaarverslag 2016. Bovendien wordt verwezen naar Toelichtingen 3 (pagina's 25-27) en 7.3 (pagina's 88-100) bij de geconsolideerde jaarrekening, in het Financieel Overzicht in het Jaarverslag 2016.
  2. De belangrijkste gebeurtenissen die na het einde van boekjaar hebben plaatsgevonden worden beschreven in Toelichting 7.6 bij de geconsolideerde jaarrekening, op pagina 103 van het Financieel Overzicht in het Jaarverslag 2016.
  3. De werkzaamheden op het gebied van onderzoek en ontwikkeling worden beschreven in het Hoofdstuk Technologie en Innovatie, pagina 24 van het eerste deel van het Jaarverslag 2016. Bovendien wordt verwezen naar Toelichtingen 5.1 en 5.2 bij de geconsolideerde jaarrekening, pagina's 29-31 van het Financieel Overzicht in het Jaarverslag 2016.
  4. De informatie betreffende het gebruik van financiële instrumenten is opgenomen in Toelichting 7.3 bij de geconsolideerde jaarrekening, pagina's 88-100 van het Financieel Overzicht in het Jaarverslag 2016.